Wedstrijdreglement Opendeuractie VZW Zottegem Winkelcentrum 2021

De wedstrijd wordt georganiseerd door ‘VZW Zottegem Winkelcentrum’ en loopt van vrijdag 01 oktober 2021 tot en met zondag 31 oktober 2021 bij de 66 deelnemende handelaars die vooraf zijn ingeschreven en vermeld op de spaarkaarten. De trekking gebeurt op zondag 21 november 2021 om 15u00. De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
De wedstrijd wordt georganiseerd met de bedoeling bij te dragen tot de promotie en het succes van het handelsleven en de commerciële verkoop in Zottegem.
De klant ontvangt bij de deelnemende handelaars een deelnameformulier voor de actie. De klant vult de gevraagde gegevens in, verzamelt de nodige stempels en deponeert het formulier in de urne bij één van de deelnemende handelaars. Enkel volledig ingevulde en originele deelnameformulieren zijn geldig. Kopieën worden niet toegelaten.
Uit de ingezamelde formulieren worden op 21 november 2021 ‘224’ winnende formulieren getrokken. 224 klanten/deelnemers winnen daarbij een prijs. Daarnaast worden als reserve 50 tombolaformulieren getrokken voor het geval de winnaars niet kunnen worden bereikt of er onregelmatigheden zouden worden vastgesteld.
De 224 winnaars van de prijzen van de tombola zijn de personen die vermeld staan op het volledig en correct ingevulde deelnameformulier, afgestempeld door zes verschillende deelnemende handelaars, dat wordt geloot uit de ingezamelde tombolaformulieren.
De winnaars ontvangen een waardebon ter waarde van € 100,00 bij één van de deelnemende handelaars. Welke waardebon ze winnen, wordt willekeurig bepaald bij de trekking. Er kunnen meerdere waardebonnen per winnaar geloot worden.
De winnaars worden schriftelijk per mail op de hoogte gebracht. Zij dienen binnen de 10 dagen te reageren op deze mail, zo niet wordt de waardebon doorgegeven aan de reservewinnaars (in volgorde van trekking).
Op 6 december 2021 worden alle winnaars uitgenodigd om persoonlijk hun prijs in ontvangst te nemen in aanwezigheid van pers en deelnemende handelaars. Locatie wordt later nog medegedeeld.
De prijs is overdraagbaar. De prijs kan niet in contanten worden uitgekeerd of worden omgeruild voor andere diensten of producten.
Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd aanvaard worden.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijs of deelname. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil om, moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijs vernietigd of gewijzigd moet worden, dan zijn de organisatoren daar in geen geval schadevergoeding voor verschuldigd aan de deelnemers of de winnaar van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.
Het reglement kan worden geraadpleegd op de website www.zottegemwinkelcentrum.be/wedstrijdreglement. Op simpel verzoek wordt het ook bezorgd.
Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze opendeuractie, met uitzondering van het op de hoogte brengen van de winnaar.
Bij een eventuele betwisting zijn enkel de Oudenaardse rechtbanken bevoegd.

VZW Zottegem Winkelcentrum is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Door een ingevuld wedstrijdformulier te deponeren in de urnes stemt de deelnemer toe dat we deze gegevens gebruiken om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. We bewaren gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover de deelnemer toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, zijn we bereikbaar via info@zottegemwinkelcentrum.be of per post gericht aan VZW Zottegem Winkelcentrum, Stationsstraat 48, 9620 Zottegem, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien gewenst kan een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend worden.
De organisatoren hebben het recht de actie onverwijld te verdagen naar een later tijdstip of actie te verlengen ten gevolge van onverwachte/onvoorspelbare externe omstandigheden.